Advertentie Plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website.

UwDomein.nl wordt onderhouden door Mexign Media SL (hierna 'Mexign'). Op de inhoud en het gebruik van UwDomein.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van UwDomein.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Mexign behoudt zich het recht voor UwDomein.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op UwDomein.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van UwDomein.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Mexign, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Mexign zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van UwDomein.nl, mag niets van UwDomein.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mexign.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op UwDomein.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Mexign spant zich in om de informatie op UwDomein.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Mexign sluit iedere aansprakelijkheid voor op UwDomein.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op UwDomein.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Mexign sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op UwDomein.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Mexign spant zich in om UwDomein.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van UwDomein.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op UwDomein.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Mexign. Mexign biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Mexign worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op UwDomein.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar UwDomein.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van UwDomein.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Wij gebruiken cookies

Deze website gebruikt cookies om deze website te verbeteren en te analyseren en eventuele relevante advertenties van derde partijen te tonen, meer informatie. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op "akkoord" te klikken

Akkoord